Pokoj do wynajecia w OFFEMONT ( Terytorium Belfortu, Region Franche-Comte, Francja )

Przetwarzanie danych osobowych :
Podane informacje są tylko kierownik serwisu. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa dotyczących danych komputerowych i wolności osobistej (art 27 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978). W rezultacie, użytkownik ma prawo do dostępu, modyfikowania, poprawiania i usunięcia danych dotyczących Pana. Aby skorzystać z tego prawa, używają "Nawigacja" i "Kontakt / Rezerwacja" i redagowanie żądanie